ALETSEL GÖZLEM VE ÖLÇÜM

Geoteknik uygulamaların performans değerlendirmesinde en önemli veriler arazi ve laboratuvarda yapılan aletsel gözlem çalışmalarından elde edilmektedir. Kalıcı ve geçici iksa sistemlerinde deplasman ölçümleri, temel zeminlerinde yükleme deneyleri, dolgu uygulamalarında sıkışma kontrol deneyleri, iksa ve temel kazıklarında ve jetgout kolonlarında sonik süreklilik deneyleri, öngermeli zemin ankrajlarında yük kontrolü, heyelan bölgeleri deplasman ölçümleri ve kayma yüzeyi tesbiti, geoteknik aletsel gözlem çalışmalarının en çok yapıldığı alanlardır.

Aletsel ölçüm ve gözlemlerden en iyi sonucun alınması,

•  Ölçüm yöntem ve ekipmanlarının doğru seçilmesine,
•  Yeterli sayı ve sıklıkta ölçüm alınmasına ,
•  Eğitimli teknik personele

bağlıdır.
İlgili Referanslarımız