DANIŞMANLIK VE KONTROLLÜK

   İhale Öncesi Etüd ve Proje
   İhale Dökümantasyon
   İhale Sonrası Uygulama Aşaması
   Uygulama Sonrası Performans Değerlendirme

Geoteknik danışmanlık hizmetleri, yapının mimari projesinin hazırlanması aşamasında başlar. İnşaat aşamasında karşılaşılması muhtemel zemin problemlerinin önceden tesbit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve yapıdan en yüksek faydanın sağlanması esasına dayanan danışmanlık ve kontrollük hizmetleri kapsamında zemin etüdlerinde toplanan doneler değerlendirilerek gerekli zemin yapıları projelendirilir. İhale dosyasında yer alan teknik şartname, idari şartname, sözleşme taslağı ve birim fiyat tarifleri de bu kapsamda hazırlanır.

Müteahhit adaylarının teklifleri teknik yeterlilik açısından değerlendirilerek işverene rapor hazırlanır. İhale sonrasında ise uygulamanın tam zamanlı kontrolü yapılır ve gerektiğinde sahada çözüm geliştirilerek uygulamanın iş programınında öngörülen süre içinde tamamlanması sağlanır. Geoteknik uygulamaların tamamlanmasının ardından aletsel gözlem ve ölçümlerle performans değerlendirmesi yapılır.

İlgili Referanslarımız