ZEMİN ETÜDLERİ

Zemin etüdlerinde temel hedef,

•  Yapıya en uygun temel sisteminin,
•  Zemin iyileştirme ihtiyacının ve metodunun,
•  İnşaat sırasında ve sonrasında karşılaşılabilecek zemin
problemlerinin ve bunların çözümlerinin

yapının henüz planlanma aşamasındayken belirlenmesi ve böylece yatırımın fizibilitesinin gerçekçi olarak çıkarılabilmesine imkan sağlanabilmesidir.

Zemin davranışı, yapının tipine, yüklerin cinsine, bölgenin jeolojik yapısına ve mevsime göre önemli farklılıklar gösterebilmektedir.

Öncelikle zemin etüdünün amacı doğru olarak ortaya koyulmalı ve kapsam bu amaca uygun olarak belirlenmelidir.

GEOCON, amacın belirlenmesinde yol gösterici olarak saha koşullarına en uygun araştırma programını hazırlar. Arazi çalışmalarında temel hedef yeter nitelik ve nicelikte veri toplanmasıdır. Alınan örselenmemiş (UD) ve temsili zemin numuneleri, laboratuvar deneylerine tabi tutulur.

Arazi ve laboratuvar çalışmalarından elde edilen veriler, 40 yılı aşkın tecrübe ışığında titiz bir ofis çalışmasıyla değerlendirilir ve yapı taşıyıcı sistem tasarımı için gerekli zemin mühendislik parametreleri belirlenir.

GEOCON, tüm arazi, laboratuvar ve ofis çalışmalarında mühendislik dünyasında geçerliliği en yüksek norm ve standartların (DIN, BS, ASTM, Eurocode) öngördüğü metodları uygular.

Zemin etüdünün görünen ürünü olan geoteknik rapor, üstyapı mühendisinin ihtiyacı olan tüm zemin parametrelerini, temel sistemi önerilerini, depremsellik bilgilerini, temel kazıları ve iksa sistemleri inşaatı sırasında dikkat edilmesi gereken hususları, drenaj tedbirlerini, zemin iyileştirme alternatiflerini ve sıvılaşma potansiyeli analizlerini içeren, inşaat sırasında ve sonrasında üstyapı mühendisinin başvuracağı bir “sertifika” niteliğindedir.


İlgili Referanslarımız