GEOTEKNİK UYGULAMALAR

Geoteknik çalışmaların son ayağı olan uygulama aşaması da, en az etüd ve dizayn kadar uzmanlık gerektirir. Zeminin doğal karakteri olan heterojen yapı, zamana, mevsime ve çevre koşullarına göre değişen mühendislik özellikleri “sahada çözüm” gerektiren “belirsizlikleri” de beraberinde getirmektedir.

GEOCON, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek zemin problemlerine zamanında müdaheleyle yerinde çözüm üreterek iş programının aksamadan yürütülmesini sağlar.

Uygulamadan en yüksek verimin elde edilmesi,

•  Projenin iyi anlaşılmasına,
•  Doğru makine ve teçhizatın seçilmesine,
•  Sahada çıkabilecek zemin problemlerine en hızlı ve etkili çözümlerin üretilmesine bağlıdır.

İlgili Referanslarımız